TAISYKLĖS

CONSULITA AS kaupia, tvarko ir saugo kai kuriuos klientų asmens duomenis siekdami užtikrinti sklandų bei kokybišką paslaugų teikimą. Klientų asmens duomenys naudojami tik su paslaugų ir pasiūlymų teikimu susijusiais tikslais, o juos nurodyti prašoma interneto svetainėje esančioje kontaktinėje arba užsakymo formoje. Visi pateikti duomenys kaupiami, tvarkomi ir saugomi šioje privatumo politikoje numatytais būdais ir tikslais bei grindžiami šiais principais:

  • kontaktinėje ar paslaugos užsakymo formoje nurodyti kliento asmens duomenys yra naudojami tik paslaugų teikimo tikslais (teikiant pasiūlymą ar paslaugą, rengiant sąskaitas ir kt.);
  • nurodyti duomenys kaupiami ir saugomi nepažeidžiant asmens privatumo, ir negali būti atskleisti tretiesiems asmenims, nebent to reikalautų Norvegijos karalystės įstatymai arba klientas atsisakytų vykdyti savo finansinius įsipareigojimus;
  • kliento duomenų tvarkymas atliekamas laikantis tai reglamentuojančių Civilinio kodekso ir duomenų apsaugos įstatymų;
  • kliento asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai ar pasiūlymui teikti;
  • pateikti duomenys tvarkomi sąžiningai ir tik šią užduoti atlikti turinčių darbuotojų.

Už formose ir kontaktuose pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą atsako pats formą pildantis asmuo. “CONSULITA AS” neįsipareigoja tikrinti pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumo. Apie suklastotus dokumentus ar kitus nelegalius kliento pateiktus duomenis bus informuoti teisėsaugos organai. Taip pat jei deklaracija ar paraiška Norvegijos institucijų bus atmesta ar nepriimta dėl neteisingai kliento pateiktų duomenų ir informacijos, dėl negalėjimo pateikti reikalaujamų dokumentų, dėl vėlavimo juos pateikti ar dėl kitų nuo “CONSULITA AS” nepriklausančių priežasčių, sumokėtas atlygis už paslaugą nebus grąžinamas.

Jei tarp paslaugos teikėjo (CONSULITA AS) ir kliento kyla ginčai, kurių nepavyksta išspręsti abipusiu susitarimu, jie bus sprendžiami teisės aktų numatyta tvarka.

Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti Privatumo politikos nuostatus.

Kilus klausimams ar neaiškumams, su paslaugos teikėju galima susisiekti svetainėje nurodytais kontaktais.

Slapukai naudojami tinklapyje:

Slapuko pavadinimas Aprašymas/ Naudojimo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Google Analytics Užėjus į svetainę 2 metai Renkamas tik bendras lankytojų skaičius, jokia kita informaciją nėra surenkamą
_gid Google Analytics Užėjus į svetainę 24 valandos Šis slapukas naudojamas „Google Analytics”, siekiant atpažinti asmenį. Naudojamas generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo internetinėje svetainėje.
_gat Google Analytics Pirmą kartą užėjus į svetainę 1 minutė Šie slapukai naudojami „Google Analytics” statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.