Mokesčių grąžinimas:

Mokesčių deklaracijų pildymas ir lengvatų taikymas Norvegijoje gyvenantiems ir dirbantiems. Konsultacijos mokesčių administravimo klausimais.

Apie paslaugą:

Visi oficialiai dirbantys ar dirbę Norvegijoje gali susigrąžinti permokėtus mokesčius už paskutinius 3 metus nepriklausomai nuo išdirbto laiko. Mokesčių grąžinimo suma priklauso nuo labai daug faktorių. Dažniausiai pradinėje preliminarioje deklaracijoje būna klaidų arba pritaikytos ne visos Jums priklausančios lengvatos.

CONSULITA AS Jums padės ištaisyti klaidas, pritaikyti visas galimas lengvatas ir pateikti teisingai užpildytą deklaraciją. Maksimaliam rezultatui pasiekti prašome sąžiningai ir teisingai užpildyti mūsų “Mokesčių grąžinimo” anketą. Tiksliems skaičiavimams ir paslaugai atlikti, būtinai prisekite vieną iš šių dokumentų:

  • Metinę gautų pajamų formą A08,
  • Metinę ataskaitą (Årsoppgave) iš darbdavio,
  • Skattemelding 2019
  • Metinę deklaraciją (Skatteoppgjør), jei pildoma už 2017-2018 metus,
  • MinID arba Altinn kodus (jei neturite, užsakysime nemokamai).

Paslaugai taikomas vienkartinis mokestis, kuris yra fiksuotas ir nepriklauso nuo Jūsų susigrąžinamos sumos.

ATNAUJINTA !!!

Pradinės mokesčių deklaracijos už 2019 metus, bus siunčiamos visiems skirtingu laiku, nuo 2020.03.18. iki 2020.03.31. Ją bus galima peržiūrėti, koreguoti ir pateikti reikalingus ar trūkstamus duomenis papildomom lengvatom gauti iki pat 2020.04.30.

Jei ,pildant anketa, klausimas Jums neaktualus į laukelį įrašykite “0” arba “-“.