Dirbantiems ar dirbusiems Norvegijoje skiriama vaiko išmoka iki 18 metų kas mėnesi (Barnetrygd) 1054 NOK ir kūdikio pašalpa (Kontantstøtte) 7500 NOK vaikui nuo 12 iki 23 mėnesio.

Apie paslauga:

Kada turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd) ir kūdikio pašalpą (Kontantstøtte)?

Jei gyvenate Norvegijoje kartu su šeima:

Kai visa šeima gyvena Norvegijoje ir čia apsistos ne mažiau kaip 12 mėnesių, jums gali būti suteikta teisė į išmoką vaikui ir pašalpą kūdikiui. Tai taikoma visiems užsieniečiams, gyvenantiems Norvegijoje, įregistruotiems Norvegijos gyventojų registre ir turintiems leidimą gyventi.

Jei esate EEE šalies pilietis * ir dirbate Norvegijoje, jums gali būti suteikta teisė į išmoką vaikui ir kūdikio pašalpą, net jei gyvenate Norvegijoje mažiau nei 12 mėnesių.Norint gauti kūdikio pašalpą (Kontantstøtte), yra papildoma sąlyga: turite būti valstybinės soc. draudimo sistemos Norvegijoje nariu arba kitos EEE valstybės narės socialinės apsaugos sistemoje ne trumpiau kaip 5 metus. Kad atitiktų 5 metų narystės socialinės apsaugos sistemoje reikalavimus, galite pridėti narystės laikotarpius iš Norvegijos ir kitų EEE šalių.

Jei esate EEE šalies pilietis ir dirbate Norvegijoje, kol jūsų šeima gyvena kitoje EEE šalyje:

Jei tėvas, kuris gyvena EEE šalyje, dirba arba gauna bedarbio pašalpą ir turi teisę gauti išmoką vaikams ir pinigines išmokas kitoje EEE šalyje, NAV sumokės skirtumą tarp Norvegijos išmokos ir išmokos, kurią moka valstybė. kitoje EEE šalyje.

Jei EEE šalyje gyvenantis tėvas nedirba ir taip pat negauna bedarbio pašalpos, Norvegijoje dirbantis tėvas turi teisę į nesumažintą vaiko pašalpą ir pinigines išmokas iš Norvegijos.

EEE piliečiai, dirbantys Norvegijos laive arba Norvegijos kontinentiniame šelfe, traktuojami vienodai su užsienio darbuotojais Norvegijos žemyne. Tačiau tai netaikoma jūreiviams iš Latvijos, Lenkijos ir Rumunijos, kurie dirba „Norvegijos tarptautiniame laivų registre“ registruotuose laivuose. Šiems žmonėms taikomi savo šalies socialinės apsaugos teisės aktai.

Jei buvote komandiruotas iš EEE šalies dirbti Norvegijoje:

Jei jūsų darbdavys EEE šalyje nusiuntė jus komadiruotei į Norvegiją, jūs neturite teisės gauti išmokų už vaikui ir kudikio pašalpos Norvegijoje. Taip yra todėl, kad vis dar turite darbdavį kitoje šalyje, o jūs vis dar esate tos šalies socialinės apsaugos sistemos narys.

Jei jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris yra su jumis Norvegijoje ir jis / ji yra laikomas Norvegijos gyventoju pagal EEE taisykles, jis / ji gali turėti teisę į išmoką vaikui ir pinigines išmokas net ir tuo atveju, jei gyvenamoji vieta Norvegijoje yra mažiau nei 12 mėnesių. Norint nustatyti, ar jis ar ji yra laikomas Norvegijos rezidentu pagal EEE taisykles, turime kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai. Mes žiūrime į buvimo trukmę, šeimos ryšius ir būsto padėtį.

Jei jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris ir vaikas yra su jumis Norvegijoje, o jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris įsidarbina čia, jis taps Norvegijos nacionalinės draudimo sistemos nariu. Tada jis arba ji turės teisę gauti išmoką vaikui ir išmoką už pinigus, net jei jų gyvenamoji vieta Norvegijoje yra mažesnė nei 12 mėnesių.

*EEE – Europos ekonominės erdvės valstybėms priklauso visos Europos sąjungos šalys ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.