Bedarbio išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu Jūs:

Visiškai netekote darbo arba darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu.
Per praėjusius kalendorinius metus (2018 ) uždirbote ne mažiau kaip 145 325 NOK arba per paskutinius 3 kalendorinius metus (2016-2018 )  290 649 NOK.
NAV sistemoje esate registruotas aktyviu darbo ieškotoju ir kas 14 dienų siunčiate ataskaitas (meldekort).
Gyvenate Norvegijoje, aktyviai ieškote darbo, atnaujinate savo CV bei vykdote kitus NAV įstaigos reikalavimus (lankotės paskirtuose susitikimuose, kursuose ir t.t.)

Bedarbio išmoką sudaro 62,4 proc. buvusių pajamų. Jei turite nepilnamečių vaikų, skiriamas priedas (17 NOK per dieną).

Kada pradedamos mokėti bedarbio išmokos:
Jeigu buvote atleistas darbdavio iniciatyva, bedarbio išmokos priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAV.
Jeigu iš darbo išeinama savo noru, išmokos pradedamos mokėti po 12 savaičių po registracijos NAV.

Bedarbio pašalpos trukmė Norvegijoje priklauso nuo Jūsų uždirbtų pajamų per praėjusius kalendorinius metus arba nuo Jūsų vidutinių pajamų per paskutiniuosius trejus kalendorinius metus. Gali būti mokama dvejus arba vienerius metus.