PASLAUGOS

CONSULITA AS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Mokesčių grąžinimas:

Mokesčių deklaracijų pildymas ir lengvatų taikymas Norvegijoje gyvenantiems ir dirbantiems. Konsultacijos mokesčių administravimo klausimais.

Apie paslaugą:

Visi oficialiai dirbantys ar dirbę Norvegijoje gali susigrąžinti permokėtus mokesčius už paskutinius 3 metus nepriklausomai nuo išdirbto laiko. Mokesčių grąžinimo suma priklauso nuo labai daug faktorių. Dažniausiai pradinėje preliminarioje deklaracijoje būna klaidų arba pritaikytos ne visos Jums priklausančios lengvatos.

CONSULITA AS Jums padės ištaisyti klaidas, pritaikyti visas galimas lengvatas ir pateikti teisingai užpildytą deklaraciją. Maksimaliam rezultatui pasiekti prašome sąžiningai ir teisingai užpildyti mūsų “Mokesčių grąžinimo” anketą.

Tiksliems skaičiavimams ir paslaugai atlikti, būtinai prisekite vieną iš šių dokumentų:

 • Metinę gautų pajamų formą A08,
 • Metinę ataskaitą (Årsoppgave) iš darbdavio,
 • Skattemelding 2019
 • Metinę deklaraciją (Skatteoppgjør), jei pildoma už 2017-2018 metus,
 • MinID arba Altinn kodus (jei neturite, užsakysime nemokamai).

Paslaugai taikomas vienkartinis mokestis, kuris yra fiksuotas ir nepriklauso nuo Jūsų susigrąžinamos sumos.

ATNAUJINTA !!!

Pradinės mokesčių deklaracijos už 2019 metus, bus siunčiamos visiems skirtingu laiku, nuo 2020.03.18. iki 2020.03.31. Ją bus galima peržiūrėti, koreguoti ir pateikti reikalingus ar trūkstamus duomenis papildomom lengvatom gauti iki pat 2020.04.30.

Jei ,pildant anketa, klausimas Jums neaktualus į laukelį įrašykite “0” arba “-“.

PILDYTI PARAIŠKA

Dirbantiems ar dirbusiems Norvegijoje skiriama vaiko išmoka iki 18 metų kas mėnesi (Barnetrygd) 1054 NOK ir kūdikio pašalpa (Kontantstøtte) 7500 NOK vaikui nuo 12 iki 23 mėnesio.

Apie paslauga:

Kada turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd) ir kūdikio pašalpą (Kontantstøtte)?

Jei gyvenate Norvegijoje kartu su šeima:

Kai visa šeima gyvena Norvegijoje ir čia apsistos ne mažiau kaip 12 mėnesių, jums gali būti suteikta teisė į išmoką vaikui ir pašalpą kūdikiui. Tai taikoma visiems užsieniečiams, gyvenantiems Norvegijoje, įregistruotiems Norvegijos gyventojų registre ir turintiems leidimą gyventi.

Jei esate EEE šalies pilietis * ir dirbate Norvegijoje, jums gali būti suteikta teisė į išmoką vaikui ir kūdikio pašalpą, net jei gyvenate Norvegijoje mažiau nei 12 mėnesių.Norint gauti kūdikio pašalpą (Kontantstøtte), yra papildoma sąlyga: turite būti valstybinės soc. draudimo sistemos Norvegijoje nariu arba kitos EEE valstybės narės socialinės apsaugos sistemoje ne trumpiau kaip 5 metus. Kad atitiktų 5 metų narystės socialinės apsaugos sistemoje reikalavimus, galite pridėti narystės laikotarpius iš Norvegijos ir kitų EEE šalių.

Jei esate EEE šalies pilietis ir dirbate Norvegijoje, kol jūsų šeima gyvena kitoje EEE šalyje:

Jei tėvas, kuris gyvena EEE šalyje, dirba arba gauna bedarbio pašalpą ir turi teisę gauti išmoką vaikams ir pinigines išmokas kitoje EEE šalyje, NAV sumokės skirtumą tarp Norvegijos išmokos ir išmokos, kurią moka valstybė. kitoje EEE šalyje.

Jei EEE šalyje gyvenantis tėvas nedirba ir taip pat negauna bedarbio pašalpos, Norvegijoje dirbantis tėvas turi teisę į nesumažintą vaiko pašalpą ir pinigines išmokas iš Norvegijos.

EEE piliečiai, dirbantys Norvegijos laive arba Norvegijos kontinentiniame šelfe, traktuojami vienodai su užsienio darbuotojais Norvegijos žemyne. Tačiau tai netaikoma jūreiviams iš Latvijos, Lenkijos ir Rumunijos, kurie dirba „Norvegijos tarptautiniame laivų registre“ registruotuose laivuose. Šiems žmonėms taikomi savo šalies socialinės apsaugos teisės aktai.

Jei buvote komandiruotas iš EEE šalies dirbti Norvegijoje:

Jei jūsų darbdavys EEE šalyje nusiuntė jus komadiruotei į Norvegiją, jūs neturite teisės gauti išmokų už vaikui ir kudikio pašalpos Norvegijoje. Taip yra todėl, kad vis dar turite darbdavį kitoje šalyje, o jūs vis dar esate tos šalies socialinės apsaugos sistemos narys.

Jei jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris yra su jumis Norvegijoje ir jis / ji yra laikomas Norvegijos gyventoju pagal EEE taisykles, jis / ji gali turėti teisę į išmoką vaikui ir pinigines išmokas net ir tuo atveju, jei gyvenamoji vieta Norvegijoje yra mažiau nei 12 mėnesių. Norint nustatyti, ar jis ar ji yra laikomas Norvegijos rezidentu pagal EEE taisykles, turime kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai. Mes žiūrime į buvimo trukmę, šeimos ryšius ir būsto padėtį.

Jei jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris ir vaikas yra su jumis Norvegijoje, o jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris įsidarbina čia, jis taps Norvegijos nacionalinės draudimo sistemos nariu. Tada jis arba ji turės teisę gauti išmoką vaikui ir išmoką už pinigus, net jei jų gyvenamoji vieta Norvegijoje yra mažesnė nei 12 mėnesių.

*EEE – Europos ekonominės erdvės valstybėms priklauso visos Europos sąjungos šalys ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

PILDYTI PARAIŠKA

Tėvystės ir motinystės atostogų forminimas Norvegijoje. Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Tėvo kvotos forminimas.

Apie paslauga:

Motinystės/ tėvystės atostogos skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei uždirbta ne mažiau nei ½ G (nuo 1.5.2018 rodiklis G siekia 96 883 NOK).

Motinystės atostogos standartiškai prasideda 3 savaitės iki numatyto gimdymo termino, tačiau yra galimybė išeiti jų ir prieš 12 savaičių (tuomet atitinkamai trumpėja atostogos po gimdymo).

Bendra motinystės/tėvystės išmokų trukmė priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo lygio:

 • 49 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 100 % atlyginimo.
 • 59 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 80 % atlyginimo.

Fedrekvote, mødrekvote – Tėvo/motinos kvota. Šiuo metu tėvo kvota sudaro 19 savaičių ir priklauso tik tuomet, kai abu tėvai yra dirbę Norvegijoje ir turi teisę į motinystės/tėvystės atostogas. Tėvo/motinos kvotos metu kitam sutuoktiniui nėra privaloma dirbti ar mokytis.

Tėvo kvota gali būti išnaudojama ne iškart po motinystės atostogų (galima išnaudoti iškart arba dalimis iki kol vaikui sukaks 3 metai), bet paraišką dėl jos panaudojimo ar atidėjimo reikia išsiųsti iki tol, kol nėra pasibaigusios motinystės atostogos.

Jeigu jūs dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje, jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos. Būtinos sąlygos tam:

Jūs turite būti išdirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų.

Tėvystės atostogos turėtų prasidėti nuo 6 savaitės po numatyto/įvykusio gimdymo. Nuo tos dienos mama turi pradėti dirbti arba mokytis pilnu etatu.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui arba įvaikinus skiriama motinai, kuri yra Norvegijos nacionalinio draudimo naryė (turi ID, D numerį ir gyvena Norvegijoje) tuo metu, kai pagimdys ar įsivaikins vaiką/-us. Išmokos dydis nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. yra 83 140 NOK.

Siųsti paraišką dėl vienkartinės išmokos galima anksčiausiai nuo 26 nėštumo savaitės ir ne vėliau nei 6 mėnesiai po gimdymo.

PILDYTI PARAIŠKA

Bedarbio išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu Jūs:

Visiškai netekote darbo arba darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu.
Per praėjusius kalendorinius metus (2018 ) uždirbote ne mažiau kaip 145 325 NOK arba per paskutinius 3 kalendorinius metus (2016-2018 )  290 649 NOK.
NAV sistemoje esate registruotas aktyviu darbo ieškotoju ir kas 14 dienų siunčiate ataskaitas (meldekort).
Gyvenate Norvegijoje, aktyviai ieškote darbo, atnaujinate savo CV bei vykdote kitus NAV įstaigos reikalavimus (lankotės paskirtuose susitikimuose, kursuose ir t.t.)

Bedarbio išmoką sudaro 62,4 proc. buvusių pajamų. Jei turite nepilnamečių vaikų, skiriamas priedas (17 NOK per dieną).

Kada pradedamos mokėti bedarbio išmokos:
Jeigu buvote atleistas darbdavio iniciatyva, bedarbio išmokos priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAV.
Jeigu iš darbo išeinama savo noru, išmokos pradedamos mokėti po 12 savaičių po registracijos NAV.

Bedarbio pašalpos trukmė Norvegijoje priklauso nuo Jūsų uždirbtų pajamų per praėjusius kalendorinius metus arba nuo Jūsų vidutinių pajamų per paskutiniuosius trejus kalendorinius metus. Gali būti mokama dvejus arba vienerius metus.

PILDYTI PARAIŠKA

Paslaugos verslui

Padedame įsteigti akcinę bendrovę Norvegijoje. Konsultuojame įmonės steigimo klausimais. Tarpininkaujame Lietuvos įmonėms ieškančioms verslo partnerių ir klientų Norvegijoje.

Akcinės bendrovės steigimas (AS):

Padedame įsteigti norvegišką uždarąją akcinę bendrovę AS (Aksjeselskap). AS yra ribotos atsakomybės bendrovė kaip ir UAB Lietuvoje. Mažiausias įmonės akcinis kapitalas 30000 NOK. Mūsų komanda suruoš visus reikalingus dokumentus įmonei įsteigti ir kaupiamąjai banko sąskaitai atidaryti. Dokumentus atsiūsime Jums el.-paštu. Pasirašytus dokumentus reikės sugrąžinti mums, bei banke atidaryti įmonės sąskaitą ir įnešti įstatinį kapitalą. Po kapitalo įnešimo, paruoštus dokumentus mes pateiksime Norvegijos registrui (Brønnøysund). Papildomai už įmonės registravimui pateiktus dokumentus reikės susimokėti 5570 NOK (elektroniniu būdu) arba 6797 NOK (popierine forma). Visas apmokėtas įmonės steigimo sąskaitas vėliau galėsite įsitraukti į įmonės išlaidas. Registracijos proceso trukmė priklauso nuo Brønnøysund registro ir banko užimtumo. Dažniausiai trunka 1-2 savaites.

Tarpininkavimo paslaugos:

Tarpininkaujame Lietuvos įmonėms dirbančioms ar ieškančioms verslo galimybių Norvegijoje, taip pat perkant transporto priemones, žemės ūkio techniką ir kitus įrengimus. Bendradarbiaujame su Norvegijos muitinės tarpininkais bei kitomis įmonėmis ir įstaigomis.

PILDYTI PARAIŠKA

E106 formos užsakymas:

Socialinio draudimo patvirtinimas Norvegijoje, kuris suteikia teisę asmeniui gauti medicinines paslaugas Lietuvoje ir kitose EEE valstybėse nemokant privalomojo socialinio draudimo (PSD).

Europos sveikatos kortelės užsakymas:

Kortelės užsakymas pastoviai dirbantiems Norvegijoje. Kortelė suteikia teisę į pirmąją pagalbą bei būtinasias medicinos paslaugas laikinai esant ar keliaujant Lietuvoje ar kurioje nors iš EEE šalių, bei Šveicarijoje.

Registracija atvykusiems į Norvegiją (UDI, Skattetaten, Politi):

Pagalba užpildant paraišką ketinantiems gyventi ilgiau nei 3 mėnesius Norvegijoje. Registracija ir susitikimo laiko rezervavimas vietiniame policijos skyriuje.

Adreso keitimas:

Adreso keitimas Norvegijos gyventojų registre keičiant gyvenamąją vietą Norvegijoje, bei visam laikui išvykstant iš šalies.

Išsilavinimo diplomo patvirtinimas (NOKUT):

Profesinės arba aukštosios mokyklos diplomo pripažinimas Norvegijoje. Pagalba ir konsultacija tvarkant reikiamus dokumentus.

Vertimai NO – LTU – ENG kalbomis:

Įvairių dokumentų, raštų ir tekstų vertimas iš norvegų, anglų į lietuvių kalbą ir atvirkščiai.

Konsultacija:

Paprasta konsultacija Jums rūpimu klausimu. Taip pat gauto laiško ar dokumento iš Norvegijos įstaigos vertimas ir paaiškinimas.

Mokesčių kortelės (Skattekort) užsakymas:

Naujos mokesčių kortelės užsakymas arba jau turimos kortelės koregavimas.
Kortelės pritaikymas pagal Jūsų gaunamas pajamas ir lengvatas.

PILDYTI PARAIŠKA

Profesionali komanda

Komanda turinti dešimties metų darbinę patirtį Norvegijos rinkoje visada ras Jums
tinkamą sprendimą.

Duomenų apsauga

Įmonė teikia didelį dėmesį Kliento duomenų apsaugai ir konfidencialumui.
Vadovaujasi Norvegijos ir Europos šalių teise.

Bendradarbiavimas

Įmonė bendradarbiauja su įstaigomis ir įmonėmis Lietuvoje ir Norvegijoje. Dalyvauja mokymuose, seminaruose ir nuolat atnaujina žinias.

Kaina ir kokybė

Patikimos ir kokybiškos paslaugos už geriausią kainą rinkoje.

PASLAUGOS

CONSULITA AS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Mokesčių grąžinimas:

Mokesčių deklaracijų pildymas ir lengvatų taikymas Norvegijoje gyvenantiems ir dirbantiems. Konsultacijos mokesčių administravimo klausimais.

Apie paslaugą:

Visi oficialiai dirbantys ar dirbę Norvegijoje gali susigrąžinti permokėtus mokesčius už paskutinius 3 metus nepriklausomai nuo išdirbto laiko. Mokesčių grąžinimo suma priklauso nuo labai daug faktorių. Dažniausiai pradinėje preliminarioje deklaracijoje būna klaidų arba pritaikytos ne visos Jums priklausančios lengvatos.

CONSULITA AS Jums padės ištaisyti klaidas, pritaikyti visas galimas lengvatas ir pateikti teisingai užpildytą deklaraciją. Maksimaliam rezultatui pasiekti prašome sąžiningai ir teisingai užpildyti mūsų “Mokesčių grąžinimo” anketą.

Tiksliems skaičiavimams ir paslaugai atlikti, būtinai prisekite vieną iš šių dokumentų:

 • Metinę gautų pajamų formą A08,
 • Metinę ataskaitą (Årsoppgave) iš darbdavio,
 • Skattemelding 2019
 • Metinę deklaraciją (Skatteoppgjør), jei pildoma už 2017-2018 metus,
 • MinID arba Altinn kodus (jei neturite, užsakysime nemokamai).

Paslaugai taikomas vienkartinis mokestis, kuris yra fiksuotas ir nepriklauso nuo Jūsų susigrąžinamos sumos.

ATNAUJINTA !!!

Pradinės mokesčių deklaracijos už 2019 metus, bus siunčiamos visiems skirtingu laiku, nuo 2020.03.18. iki 2020.03.31. Ją bus galima peržiūrėti, koreguoti ir pateikti reikalingus ar trūkstamus duomenis papildomom lengvatom gauti iki pat 2020.04.30.

Jei ,pildant anketa, klausimas Jums neaktualus į laukelį įrašykite “0” arba “-“.

PILDYTI PARAIŠKA

Dirbantiems ar dirbusiems Norvegijoje skiriama vaiko išmoka iki 18 metų kas mėnesi (Barnetrygd) 1054 NOK ir kūdikio pašalpa (Kontantstøtte) 7500 NOK vaikui nuo 12 iki 23 mėnesio.

Apie paslauga:

Kada turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd) ir kūdikio pašalpą (Kontantstøtte)?

Jei gyvenate Norvegijoje kartu su šeima:

Kai visa šeima gyvena Norvegijoje ir čia apsistos ne mažiau kaip 12 mėnesių, jums gali būti suteikta teisė į išmoką vaikui ir pašalpą kūdikiui. Tai taikoma visiems užsieniečiams, gyvenantiems Norvegijoje, įregistruotiems Norvegijos gyventojų registre ir turintiems leidimą gyventi.

Jei esate EEE šalies pilietis * ir dirbate Norvegijoje, jums gali būti suteikta teisė į išmoką vaikui ir kūdikio pašalpą, net jei gyvenate Norvegijoje mažiau nei 12 mėnesių.Norint gauti kūdikio pašalpą (Kontantstøtte), yra papildoma sąlyga: turite būti valstybinės soc. draudimo sistemos Norvegijoje nariu arba kitos EEE valstybės narės socialinės apsaugos sistemoje ne trumpiau kaip 5 metus. Kad atitiktų 5 metų narystės socialinės apsaugos sistemoje reikalavimus, galite pridėti narystės laikotarpius iš Norvegijos ir kitų EEE šalių.

Jei esate EEE šalies pilietis ir dirbate Norvegijoje, kol jūsų šeima gyvena kitoje EEE šalyje:

Jei tėvas, kuris gyvena EEE šalyje, dirba arba gauna bedarbio pašalpą ir turi teisę gauti išmoką vaikams ir pinigines išmokas kitoje EEE šalyje, NAV sumokės skirtumą tarp Norvegijos išmokos ir išmokos, kurią moka valstybė. kitoje EEE šalyje.

Jei EEE šalyje gyvenantis tėvas nedirba ir taip pat negauna bedarbio pašalpos, Norvegijoje dirbantis tėvas turi teisę į nesumažintą vaiko pašalpą ir pinigines išmokas iš Norvegijos.

EEE piliečiai, dirbantys Norvegijos laive arba Norvegijos kontinentiniame šelfe, traktuojami vienodai su užsienio darbuotojais Norvegijos žemyne. Tačiau tai netaikoma jūreiviams iš Latvijos, Lenkijos ir Rumunijos, kurie dirba „Norvegijos tarptautiniame laivų registre“ registruotuose laivuose. Šiems žmonėms taikomi savo šalies socialinės apsaugos teisės aktai.

Jei buvote komandiruotas iš EEE šalies dirbti Norvegijoje:

Jei jūsų darbdavys EEE šalyje nusiuntė jus komadiruotei į Norvegiją, jūs neturite teisės gauti išmokų už vaikui ir kudikio pašalpos Norvegijoje. Taip yra todėl, kad vis dar turite darbdavį kitoje šalyje, o jūs vis dar esate tos šalies socialinės apsaugos sistemos narys.

Jei jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris yra su jumis Norvegijoje ir jis / ji yra laikomas Norvegijos gyventoju pagal EEE taisykles, jis / ji gali turėti teisę į išmoką vaikui ir pinigines išmokas net ir tuo atveju, jei gyvenamoji vieta Norvegijoje yra mažiau nei 12 mėnesių. Norint nustatyti, ar jis ar ji yra laikomas Norvegijos rezidentu pagal EEE taisykles, turime kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai. Mes žiūrime į buvimo trukmę, šeimos ryšius ir būsto padėtį.

Jei jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris ir vaikas yra su jumis Norvegijoje, o jūsų sutuoktinis / kartu gyvenantis partneris įsidarbina čia, jis taps Norvegijos nacionalinės draudimo sistemos nariu. Tada jis arba ji turės teisę gauti išmoką vaikui ir išmoką už pinigus, net jei jų gyvenamoji vieta Norvegijoje yra mažesnė nei 12 mėnesių.

*EEE – Europos ekonominės erdvės valstybėms priklauso visos Europos sąjungos šalys ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

PILDYTI PARAIŠKA

Tėvystės ir motinystės atostogų forminimas Norvegijoje. Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Tėvo kvotos forminimas.

Apie paslauga:

Motinystės/ tėvystės atostogos skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei uždirbta ne mažiau nei ½ G (nuo 1.5.2018 rodiklis G siekia 96 883 NOK).

Motinystės atostogos standartiškai prasideda 3 savaitės iki numatyto gimdymo termino, tačiau yra galimybė išeiti jų ir prieš 12 savaičių (tuomet atitinkamai trumpėja atostogos po gimdymo).

Bendra motinystės/tėvystės išmokų trukmė priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo lygio:

 • 49 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 100 % atlyginimo.
 • 59 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 80 % atlyginimo.

Fedrekvote, mødrekvote – Tėvo/motinos kvota. Šiuo metu tėvo kvota sudaro 19 savaičių ir priklauso tik tuomet, kai abu tėvai yra dirbę Norvegijoje ir turi teisę į motinystės/tėvystės atostogas. Tėvo/motinos kvotos metu kitam sutuoktiniui nėra privaloma dirbti ar mokytis.

Tėvo kvota gali būti išnaudojama ne iškart po motinystės atostogų (galima išnaudoti iškart arba dalimis iki kol vaikui sukaks 3 metai), bet paraišką dėl jos panaudojimo ar atidėjimo reikia išsiųsti iki tol, kol nėra pasibaigusios motinystės atostogos.

Jeigu jūs dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje, jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos. Būtinos sąlygos tam:

Jūs turite būti išdirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų.

Tėvystės atostogos turėtų prasidėti nuo 6 savaitės po numatyto/įvykusio gimdymo. Nuo tos dienos mama turi pradėti dirbti arba mokytis pilnu etatu.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui arba įvaikinus skiriama motinai, kuri yra Norvegijos nacionalinio draudimo naryė (turi ID, D numerį ir gyvena Norvegijoje) tuo metu, kai pagimdys ar įsivaikins vaiką/-us. Išmokos dydis nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. yra 83 140 NOK.

Siųsti paraišką dėl vienkartinės išmokos galima anksčiausiai nuo 26 nėštumo savaitės ir ne vėliau nei 6 mėnesiai po gimdymo.

PILDYTI PARAIŠKA

Bedarbio išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu Jūs:

Visiškai netekote darbo arba darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu.
Per praėjusius kalendorinius metus (2018 ) uždirbote ne mažiau kaip 145 325 NOK arba per paskutinius 3 kalendorinius metus (2016-2018 )  290 649 NOK.
NAV sistemoje esate registruotas aktyviu darbo ieškotoju ir kas 14 dienų siunčiate ataskaitas (meldekort).
Gyvenate Norvegijoje, aktyviai ieškote darbo, atnaujinate savo CV bei vykdote kitus NAV įstaigos reikalavimus (lankotės paskirtuose susitikimuose, kursuose ir t.t.)

Bedarbio išmoką sudaro 62,4 proc. buvusių pajamų. Jei turite nepilnamečių vaikų, skiriamas priedas (17 NOK per dieną).

Kada pradedamos mokėti bedarbio išmokos:
Jeigu buvote atleistas darbdavio iniciatyva, bedarbio išmokos priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAV.
Jeigu iš darbo išeinama savo noru, išmokos pradedamos mokėti po 12 savaičių po registracijos NAV.

Bedarbio pašalpos trukmė Norvegijoje priklauso nuo Jūsų uždirbtų pajamų per praėjusius kalendorinius metus arba nuo Jūsų vidutinių pajamų per paskutiniuosius trejus kalendorinius metus. Gali būti mokama dvejus arba vienerius metus.

PILDYTI PARAIŠKA

Paslaugos verslui

Padedame įsteigti akcinę bendrovę Norvegijoje. Konsultuojame įmonės steigimo klausimais. Tarpininkaujame Lietuvos įmonėms ieškančioms verslo partnerių ir klientų Norvegijoje.

Akcinės bendrovės steigimas (AS):

Padedame įsteigti norvegišką uždarąją akcinę bendrovę AS (Aksjeselskap). AS yra ribotos atsakomybės bendrovė kaip ir UAB Lietuvoje. Mažiausias įmonės akcinis kapitalas 30000 NOK. Mūsų komanda suruoš visus reikalingus dokumentus įmonei įsteigti ir kaupiamąjai banko sąskaitai atidaryti. Dokumentus atsiūsime Jums el.-paštu. Pasirašytus dokumentus reikės sugrąžinti mums, bei banke atidaryti įmonės sąskaitą ir įnešti įstatinį kapitalą. Po kapitalo įnešimo, paruoštus dokumentus mes pateiksime Norvegijos registrui (Brønnøysund). Papildomai už įmonės registravimui pateiktus dokumentus reikės susimokėti 5570 NOK (elektroniniu būdu) arba 6797 NOK (popierine forma). Visas apmokėtas įmonės steigimo sąskaitas vėliau galėsite įsitraukti į įmonės išlaidas. Registracijos proceso trukmė priklauso nuo Brønnøysund registro ir banko užimtumo. Dažniausiai trunka 1-2 savaites.

Tarpininkavimo paslaugos:

Tarpininkaujame Lietuvos įmonėms dirbančioms ar ieškančioms verslo galimybių Norvegijoje, taip pat perkant transporto priemones, žemės ūkio techniką ir kitus įrengimus. Bendradarbiaujame su Norvegijos muitinės tarpininkais bei kitomis įmonėmis ir įstaigomis.

PILDYTI PARAIŠKA

E106 formos užsakymas:

Socialinio draudimo patvirtinimas Norvegijoje, kuris suteikia teisę asmeniui gauti medicinines paslaugas Lietuvoje ir kitose EEE valstybėse nemokant privalomojo socialinio draudimo (PSD).

Europos sveikatos kortelės užsakymas:

Kortelės užsakymas pastoviai dirbantiems Norvegijoje. Kortelė suteikia teisę į pirmąją pagalbą bei būtinasias medicinos paslaugas laikinai esant ar keliaujant Lietuvoje ar kurioje nors iš EEE šalių, bei Šveicarijoje.

Registracija atvykusiems į Norvegiją (UDI, Skattetaten, Politi):

Pagalba užpildant paraišką ketinantiems gyventi ilgiau nei 3 mėnesius Norvegijoje. Registracija ir susitikimo laiko rezervavimas vietiniame policijos skyriuje.

Adreso keitimas:

Adreso keitimas Norvegijos gyventojų registre keičiant gyvenamąją vietą Norvegijoje, bei visam laikui išvykstant iš šalies.

Išsilavinimo diplomo patvirtinimas (NOKUT):

Profesinės arba aukštosios mokyklos diplomo pripažinimas Norvegijoje. Pagalba ir konsultacija tvarkant reikiamus dokumentus.

Vertimai NO – LTU – ENG kalbomis:

Įvairių dokumentų, raštų ir tekstų vertimas iš norvegų, anglų į lietuvių kalbą ir atvirkščiai.

Konsultacija:

Paprasta konsultacija Jums rūpimu klausimu. Taip pat gauto laiško ar dokumento iš Norvegijos įstaigos vertimas ir paaiškinimas.

Mokesčių kortelės (Skattekort) užsakymas:

Naujos mokesčių kortelės užsakymas arba jau turimos kortelės koregavimas.
Kortelės pritaikymas pagal Jūsų gaunamas pajamas ir lengvatas.

PILDYTI PARAIŠKA

APIE MUS

INFORMACIJA APIE ĮMONE

CONSULITA AS yra oficialiai įsteigta konsultacinė įmonė Norvegijoje. Pagrindinis įmonės tikslas yra pagalba atvykstantiems ir jau esamiems lietuviams sprendžiant darbo, socialinių garantijų, išsilavinimo ir kitus kasdienius ir nekasdienius klausimus Norvegijoje. Taip pat padeda norintiems steigti nuosavą verslą ar ieškant verslo galimybių ir partnerių Norvegijoje. Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis ir įmonėmis Norvegijoje ir Lietuvoje. Įmonės vadovas turintis dešimties metų patirtį Norvegijoje įvairiose darbo ir kasdieninėse srityse suteiks Jums reikiamą kompetetingą konsultaciją ir šias paslaugas:

• Mokesčių grąžinimas ir deklaracijų tvarkymas.
• Išmokų už vaikus tvarkymas (Barnetrygd,Kontantstøtte).
• Motinystės/Tevystės atostogų forminimas (Foreldrepenger, Engangsstønad, svangerskapspenger).
• Bedarbio pašalpa (Dagpenger)
• Sveikatos draudimo tvarkymas (E106, EU kortelė, PSD Lietuvoje).
• Registracija atvykusiems į Norvegiją (UDI, Skattetaten, Politi).
• Įmonių steigimas (AS, ENK).
• Išsilavinimo patvirtinimas (NOKUT).
• Pagalba ieškant darbo.
• Dokumentų vertimai NO, LTU, ENG kalbomis.
• Tarpininkavimo paslaugos Lietuvos verslui Norvegijoje.
• Taip pat kitos Jums reikalingos paslaugos.

APIE MUS

INFORMACIJA APIE ĮMONE

CONSULITA AS yra oficialiai įsteigta konsultacinė įmonė Norvegijoje. Pagrindinis įmonės tikslas yra pagalba atvykstantiems ir jau esamiems lietuviams sprendžiant darbo, socialinių garantijų, išsilavinimo ir kitus kasdienius ir nekasdienius klausimus Norvegijoje. Taip pat padeda norintiems steigti nuosavą verslą ar ieškant verslo galimybių ir partnerių Norvegijoje. Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis ir įmonėmis Norvegijoje ir Lietuvoje. Įmonės vadovas turintis dešimties metų patirtį Norvegijoje įvairiose darbo ir kasdieninėse srityse suteiks Jums reikiamą kompetetingą konsultaciją ir šias paslaugas:

• Mokesčių grąžinimas ir deklaracijų tvarkymas.
• Išmokų už vaikus tvarkymas (Barnetrygd,Kontantstøtte).
• Motinystės/Tevystės atostogų forminimas (Foreldrepenger, Engangsstønad, svangerskapspenger).
• Bedarbio pašalpa (Dagpenger)
• Sveikatos draudimo tvarkymas (E106, EU kortelė, PSD Lietuvoje).
• Registracija atvykusiems į Norvegiją (UDI, Skattetaten, Politi).
• Įmonių steigimas (AS, ENK).
• Išsilavinimo patvirtinimas (NOKUT).
• Pagalba ieškant darbo.
• Dokumentų vertimai NO, LTU, ENG kalbomis.
• Tarpininkavimo paslaugos Lietuvos verslui Norvegijoje.
• Taip pat kitos Jums reikalingos paslaugos.

KONTAKTAI

SUSISIEKITE SU MUMIS

Įmonės informacija

Įmonė: CONSULITA AS
Įmonės kodas: Org. Nr. 922 249 776
Elektroninis paštas: post@consulita.no
Telefono numeris: +4796848895
Telefono numeris:
+37060216964
Viber: +4796848895

+479 684 8895
post@consulita.no